Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6338 8102
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaedhell edhell
4666 c6be 500
Reposted from2017 2017 viafapfapfap fapfapfap
Storm King Ranger Station // Lake Crescent, WA (3)
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaikari ikari
6256 cb04 500
6253 4795 500
1874 dd27 500
Bunny
Reposted fromMalikor Malikor viatomash tomash
4752 797c 500
Reposted fromkaiee kaiee viatomash tomash
5802 2889
Reposted fromteijakool teijakool viatomash tomash
Reposted fromolewka olewka viascorpix scorpix
Reposted fromFlau Flau
4698 2f0b 500
Reposted fromFlau Flau
4368 c250 500
Reposted fromtfu tfu viamaciekp maciekp
0657 95ae 500
Reposted fromgruetze gruetze viaedhell edhell
3449 d2af
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
9219 ed40 500
Reposted fromhagis hagis vialaparisienne laparisienne

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz vialaparisienne laparisienne
4159 3b83 500
Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.
— Henry Ford
Reposted fromavooid avooid vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl